Bez wizyty w urzędzie można zgłosić np. zajęcie pasa drogowego. W ramach realizowanego projektu Powiatu Bielskiego, w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim wdrożony został system informatyczny, który usprawnia wymianę informacji w zakresie rejestrów dróg powiatowych i zarządzanie prowadzonymi projektami drogowymi. Jednym z tych udogodnień jest portal e-usługi https://euslugi.pzdbielsk.pl.

Projekt Platforma e-usług administracji publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim uzyskał środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Niezmiennym stałym elementem tego typu wdrożeń jest stworzenie stale aktualnej bazy danych ewidencyjnych o drogach powiatowych, przy której wykorzystujemy technikę fotorejestracji. Umożliwia to stworzenie mapy dróg, która będzie podstawowym narzędziem pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce oraz źródłem informacji dla interesariuszy urzędu.

Wyłoniona w przetargu firma Designers Sp. z o.o. z Warszawy rozpoczęła pracę na początku marca 2022 r. Zakończenie wdrożenia nastąpiło na koniec listopada 2022 roku.

Zespół dogmedia przygotował dokumentację aplikacyjną ubiegania się o środki europejskie, oraz w czasie trwania realizacji projektu świadczył usługi doradcze w zakresie konsultanta ds. wdrożenia e-usług publicznych.

Całkowita wartość projektu: 2 099 007,30 PLN
Kwota pozyskanych środków UE: 1 784 156,21 PLN

KLIENCI