dogmedia

Aktualności

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu uruchomiła e-usługi infrastruktury drogowej w województwie dolnośląskim

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu postawiła na nowoczesną, elektroniczną komunikację z mieszkańcami oraz współpracującymi firmami i instytucjami. Aby móc sprawniej realizować należące do...

Podlaskie wdraża e-usługi na drogach wojewódzkich

W ramach Projektu: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku” planowana jest budowa elektronicznej platformy wraz z katalogiem e-usług ułatwiających i...

dogmedia konsultantem ds. modułu drogowego przy Budowie Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

Celem projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” jest uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie...

Koronawirus a fundusze unijne. Rząd i samorządy będą ratowały unijne projekty.

Instytucje zarządzające programami unijnymi będą mogły m.in. przedłużyć terminy trwających naborów - zakłada pakiet zaleceń resortu funduszy, który został wydany w związku z epidemią koronawirusa....

Kolejny projekt po ocenie formalno-merytorycznej zakwalifikowany do dofinansowania

Skutecznie wykorzystujemy kompetencje nabyte w projektach dotacyjnych do pokonywania przeszkód w aplikowaniu o środki unijne. W końcu października 2019, po blisko pięciu miesiącach od złożenia...

dogmedia doradza Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu przy wdrożeniu elektronicznych usług publicznych

Dnia 28 sierpnia 2018 roku uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5902/V/18 podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu (RPDS.02.01-01-02-0043/17-00) pn.: "Elektroniczne usługi publiczne...

dogmedia Inżynierem Kontraktu projektu: Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

We wtorek 19 marca 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim - Starostwem Powiatowym we Wałbrzychu a firmą dogmedia, na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań...

Elektroniczny system pomaga użytkownikom i zarządcom dróg wojewódzkich kujawsko-pomorskiego

Jako cel główny Projektu założono usprawnienie zarządzania drogami wojewódzkimi Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz dostęp do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz warunków...

KLIENCI