dogmedia

Doświadczenie

II edycja Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych na Dolnym Śląsku

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego uzyskał ponad 34 mln zł unijnego dofinansowania na realizację dwóch projektów geodezyjnych. Projekty PEUG II realizowane są przez ZPWD w partnerstwie z...

Wspieramy e-usługi publiczne dla Warmii i Mazur

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego ogłosił nabór w ramach działania FEWM.01.06 E-usługi publiczne. W ramach przedmiotowego naboru wspierane...

Aplikujemy o cyfrowe rozwiązania dla geodezji powiatów małopolskich

W ramach współpracy z naszymi partnerami, zespół dogmedia współtworzył opracowanie dziesięciu wniosków o dofinansowanie projektów Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027 w ramach Priorytetu 1...

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027

Blisko 22 mln zł pozyskał zespół dogmedia dla jednostek samorządu terytorialnego na Podkarpaciu. Wszystkie sześć przygotowanych przez nas wniosków złożonych w ramach priorytetu FEPK.01...

Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

Zespół dogmedia na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przygotował kompletną dokumentację na potrzeby wniosku o dofinansowanie dla projektu RRSiP WŁ. Projekt będzie realizowany w...

MedBrain L – lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji

Wprowadzenie sztucznej inteligencji w medycynie określane jest często jako rewolucja technologiczna, ale AI staje się integralną częścią systemu ochrony zdrowia, wspierając lekarzy podczas diagnozy...

Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center

Konsorcjum spółek: Comp S. A.,  Giap Sp. z o. o. oraz Designers Sp. z o. o. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na realizację zadania, które obejmuje zaprojektowanie,...

dogmedia - podbijamy kosmos

Zespół dogmedia na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego świadczył usługi doradcze wraz z opracowaniem koncepcji funkcjonowania infrastruktury IT i oprogramowania dla Parku...

Kolejne powiaty podlaskie uruchamiają e-usługi publiczne

Kolejne powiaty podlaskie uruchamiają e-usługi publiczne w obszarze administracji publicznej (drogi powiatowe oraz geodezja). Powiat Moniecki, Białostocki i Kolneński zakończyły rzeczową i...

XXIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych

Zespół dogmedia był gościem XXIII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych, który odbył się w Międzyzdrojach. W tym roku wśród najważniejszych zagadnień poruszanych na kongresie znalazły...

Warsztaty Ewid 2007

Firma dogmedia została zaproszona do poprowadzenia prezentacji na temat Fundusze Unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-2027 źródłem finansowania istotnych elementów...

Zespół dogmedia na Konwencie Starostów

W Głogowie odbył się na koniec marca konwent starostów powiatów z województw – dolnośląskiego i pomorskiego. Podczas spotkania samorządowcy omawiali m. in. perspektywy budżetowe powiatów w latach...

Powiat Kolneński ze środkami UE na realizację e-usług w zakresie dróg i geodezji

Umowa podpisana pomiędzy Województwem Podlaskim, a Powiatem Kolneńskim w dniu 23 listopada 2022 roku przewiduje dofinansowanie projektu na poziomie 3,5 mln zł. Zakończenie realizacji projektu w...

Cyfrowa ewidencja dróg Powiatu Białostockiego

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku zostanie rozbudowana elektroniczna platforma wraz z katalogiem e-usług, oraz powstanie m.in. cyfrowa ewidencja dróg. Powiat Białostocki realizuje projekt...

Mazowsze wdraża elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie rozpoczął  w grudniu 2022 r. wdrożenie elektronicznego systemu wspomagania zarządzania drogami. Częścią zamówienia jest m.in. wykonanie mobilnego...

Platforma e-usług dróg powiatowych w Bielsku Podlaskim

Bez wizyty w urzędzie można zgłosić np. zajęcie pasa drogowego. W ramach realizowanego projektu Powiatu Bielskiego, w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim wdrożony został system...

Powiat Kętrzyński usprawnia procesy zarządzania infrastukturą drogową

W ramach realizacji projektu pn. "E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług" zostało uruchomionych 14 nowoczesnych e-usług...

E-usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, biznes i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, poprzez...

Kolejny powiat z podlasia uruchamia e-usługi w zakresie dróg publicznych

Powiat Hajnowski, bo o nim mowa postawił na nowoczesną, elektroniczną komunikację z mieszkańcami oraz współpracującymi firmami i instytucjami. Aby móc sprawniej realizować należące do zarządcy...

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu uruchomiła e-usługi infrastruktury drogowej w województwie dolnośląskim

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu postawiła na nowoczesną, elektroniczną komunikację z mieszkańcami oraz współpracującymi firmami i instytucjami. Aby móc sprawniej realizować należące do...

Podlaskie wdraża e-usługi na drogach wojewódzkich

W ramach Projektu: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku” planowana jest budowa elektronicznej platformy wraz z katalogiem e-usług ułatwiających i...

dogmedia konsultantem ds. modułu drogowego przy Budowie Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

Celem projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” jest uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie...

Koronawirus a fundusze unijne. Rząd i samorządy będą ratowały unijne projekty.

Instytucje zarządzające programami unijnymi będą mogły m.in. przedłużyć terminy trwających naborów - zakłada pakiet zaleceń resortu funduszy, który został wydany w związku z epidemią koronawirusa....

Kolejny projekt po ocenie formalno-merytorycznej zakwalifikowany do dofinansowania

Skutecznie wykorzystujemy kompetencje nabyte w projektach dotacyjnych do pokonywania przeszkód w aplikowaniu o środki unijne. W końcu października 2019, po blisko pięciu miesiącach od złożenia...

dogmedia doradza Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu przy wdrożeniu elektronicznych usług publicznych

Dnia 28 sierpnia 2018 roku uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5902/V/18 podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu (RPDS.02.01-01-02-0043/17-00) pn.: "Elektroniczne usługi publiczne...

dogmedia Inżynierem Kontraktu projektu: Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

We wtorek 19 marca 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim - Starostwem Powiatowym we Wałbrzychu a firmą dogmedia, na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań...

Elektroniczny system pomaga użytkownikom i zarządcom dróg wojewódzkich kujawsko-pomorskiego

Jako cel główny Projektu założono usprawnienie zarządzania drogami wojewódzkimi Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz dostęp do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz warunków...

KLIENCI