Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie rozpoczął  w grudniu 2022 r. wdrożenie elektronicznego systemu wspomagania zarządzania drogami. Częścią zamówienia jest m.in. wykonanie mobilnego skanowania infrastruktury drogowej.

Podstawowym celem zamawianego systemu będzie udostępnienie 17 e-usług publicznych na poziomie dojrzałości V dla przedsiębiorców i obywateli, które obecnie procesowane są w wersji papierowej. By było to możliwe, konieczne jest zbudowanie modułowej platformy. Jej częścią będzie m.in. moduł mapowy. Ma się on składać m.in. z serwera map, przeglądarki zdjęć panoramicznych i danych 3D, geoportalu wewnętrznego oraz publicznego, aplikacji mobilnej umożliwiającej rejestrowanie w terenie zadań wykonywanych przez brygady remontowe, instalatorów i pracowników technicznych, a także z modułu importu danych. Częścią platformy będzie również moduł ewidencji majątku drogowego.

Na podstawie powyższych danych, wyłonione w przetargu konsorcjum firm Designers Sp. z o.o. z Warszawy oraz Lehmann + Partner Polska Sp. z .o.o. musi pozyskać obiekty baz BDOT500 i GESUT oraz przekazać je do PZGiK. Dla dróg w zarządzie MZDW należy również utworzyć sieć referencyjną. W tym celu wykonawca musi wykonać pomiar rzeczywistej długości wszystkich odcinków referencyjnych z dokładnością do 10 cm. Dopuszcza się określenie tych wartości z wykorzystaniem chmury punktów uzyskanej ze skaningu.

Wartość projektu: 10 490 995,95 PLN

Zespół dogmedia przygotował dokumentację projektu, a aktualnie świadczy usługi doradcze przy realizacji przedmiotowego projektu.

KLIENCI