Powiat Hajnowski, bo o nim mowa postawił na nowoczesną, elektroniczną komunikację z mieszkańcami oraz współpracującymi firmami i instytucjami. Aby móc sprawniej realizować należące do zarządcy drogowego zadania, w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce wdrożony został system informatyczny, który usprawni wymianę informacji i zarządzanie prowadzonymi projektami. Jednym z tych udogodnień jest portal e-usługi https://euslugi.zdphajnowka.pl/. Projekt E-usługi Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Niezmiennym stałym elementem tego typu wdrożeń jest stworzenie stale aktualnej bazy danych ewidencyjnych o drogach powiatowych, przy której wykorzystujemy technikę fotorejestracji. Umożliwia to stworzenie mapy dróg, która będzie podstawowym narzędziem pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce oraz źródłem informacji dla interesariuszy urzędu.

Wyłoniona w przetargu firma Designers Sp. z o.o. z Warszawy rozpoczęła pracę na początku marca 2022 r. Zakończenie wdrożenia nastąpiło na koniec listopada 2022 roku.

Zespół dogmedia przygotował dokumentację aplikacyjną ubiegania się o środki europejskie, oraz w czasie trwania realizacji projektu świadczył usługi doradcze w zakresie konsultanta ds. wdrożenia e-usług publicznych.

Całkowita wartość projektu: 1 239 495,60 PLN
Kwota pozyskanych środków UE: 1 053 571,27 PLN

KLIENCI