W ramach Projektu: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku” planowana jest budowa elektronicznej platformy wraz z katalogiem e-usług ułatwiających i usprawniających komunikację elektroniczną urzędu z podmiotami zewnętrznymi – obywatelami, przedsiębiorcami oraz innymi jednostkami administracji publicznej.

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, biznes i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, poprzez utworzenie platformy e-usług publicznych w PZDW. W głównej mierze będą to klienci zainteresowani wnioskami dotyczącymi spraw indywidualnych, np. lokalizacji urządzenia, budowy zjazdu, umieszczania reklam w pasie drogowym lub spraw odnoszących się do stanu dróg i postulatów dotyczących zadań drogowych.

Wykonawcą projektu wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma Designers Sp. z o.o. z Warszawy, a firma Avility Sp. z o.o. pełni funkcję konsultanta wdrożenia e-usług publicznych. W zespole konsultanta dogmedia zajmuje się doradztwem w zakresie e-usług.

Uruchomienie projektu przewidziane jest na kwiecień 2021.

Całkowita wartość projektu: 7 098 455,46 zł
Dofinansowanie z UE : 6 033 687,14 zł

KLIENCI