Instytucje zarządzające programami unijnymi będą mogły m.in. przedłużyć terminy trwających naborów - zakłada pakiet zaleceń resortu funduszy, który został wydany w związku z epidemią koronawirusa. Podlaskie już teraz zapowiada, że niektóre z konkursów dla przedsiębiorców zostaną przedłużone.

Aby ułatwić korzystanie z funduszy unijnych firmom, samorządom czy organizacjom pozarządowym, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak wydała (13.03) tzw. rekomendacje dla instytucji państwowych, które mogą teraz stosować odstępstwa od ogólnych zasad w rozliczaniu pieniędzy unijnych. Ma to zapobiec negatywnemu wpływowi koronawirusa na realizację ponad 60 tys. inwestycji współfinansowanych z UE.

Rekomendacje zostały skierowane do instytucji państwowych odpowiedzialnych za inwestowanie funduszy unijnych. Są to m.in. urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Traktując każdy przypadek indywidualnie, będą one mogły w uzasadnionych przypadkach:wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków, które właśnie trwają,

  • wydłużyć terminy rozliczania i zamykania inwestycji unijnych,
  • rozliczać, na przykład przedsiębiorcom, wydatki między innymi na spotkania, szkolenia czy wyjazdy, które się nie odbyły z powodu koronowirusa,
  • zmienić plan kontroli wydatków z funduszy unijnych i część z nich przesunąć na później, tak żeby uwzględnić trudniejszą sytuację w firmach i u siebie (np. dużą liczbę pracowników na pracy zdalnej),
  • pozwolić ekspertom oceniającym wnioski pracować zdalnie.
KLIENCI