Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu postawiła na nowoczesną, elektroniczną komunikację z mieszkańcami oraz współpracującymi firmami i instytucjami. Aby móc sprawniej realizować należące do zarządcy drogowego zadania, wdrożony został system informatyczny, który usprawni wymianę informacji i zarządzanie prowadzonymi projektami. Jednym z tych udogodnień jest portal e-usługi DSDiK (https://euslugi.dsdik.wroc.pl)

„Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu” to zadanie, na które złożyła się integracja dwóch systemów informatycznych. Zbudowaliśmy elektroniczną platformę, wspierającą naszą pracę, a zawierającą obszerny katalog e-usług, opartych o zintegrowane bazy danych i zasoby cyfrowe, którymi dysponujemy. Z tej innowacji skorzystają przede wszystkim mieszkańcy oraz osoby prawne korzystające z dolnośląskiej infrastruktury drogowej. Znacznie sprawniej będzie też przebiegała nasza współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego – komentuje Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. – Sięganie po zaawansowane technologie informatyczne jest dziś już nieodzowne, jeśli chce się sprostać oczekiwaniom obywateli i zarządzać złożonymi przedsięwzięciami – a do takich niewątpliwie należą prowadzone przez nas projekty – w sposób gwarantujący maksymalną efektywność działania. Przy inwestycjach infrastrukturalnych każde takie usprawnienie przekłada się na optymalizację czasu i kosztu ich realizacji – wyjaśnia.

Odbiorcami projektu są dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne i prawne korzystające z infrastruktury drogowej województwa.

Głównym założeniem systemu jest stworzenie stale aktualnej bazy danych ewidencyjnych o drogach wojewódzkich, przy której wykorzystujemy technikę fotorejestracji. Umożliwi to stworzenie mapy dróg, która będzie podstawowym narzędziem pracowników DSDiK oraz źródłem informacji dla naszych interesariuszy.

Geoportal DSDiK umożliwi prezentowanie bieżących utrudnień drogowych na drogach wojewódzkich. Część z nich będzie automatycznie oznaczana przez system na podstawie zaplanowanych i uwzględnionych w kalendarzu prac serwisowych w obrębie pasa drogowego czy informacji wynikających z zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Znajdą się tu też dane o utrudnieniach spowodowanych np. wypadkami drogowymi oraz dane o stanie nawierzchni w okresie zimowym. Pracownikom DSDiK to narzędzie ogromnie ułatwi zarządzanie wojewódzką infrastrukturą drogową.

Do realizacji tego zadania wykorzystane zostało oprogramowanie Comarch Ergo. Spółka Comarch wdrożyła także system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, co już znacząco usprawniło załatwianie spraw zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne. System stworzony został tak, by możliwa była dalsza rozbudowa katalogu e-usług.

Wdrożenie systemu trwało 15 miesięcy, a cały projekt kosztował 5 147 929,02 zł. Jego realizacja dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt zrealizowany został w ramach 2 osi priorytetowej: Technologie informacyjno-komunikacyjne, działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.1 E-usługi – horyzont w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zespół dogmedia świadczył przy tym projekcie usługi doradcze w zakresie wsparcia technicznego we wdrożeniu systemu.

KLIENCI