Celem projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” jest uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu RIIP WZ ułatwi warunki działania przedsiębiorcom, wpłynie na poprawę jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną. W szczególności projekt usprawni funkcjonowanie administracji samorządowej województwa. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego, z którego będą korzystać różne szczeble administracji publicznej oraz powiązane z nimi jednostki realizujące cele publiczne.

dogmedia jako członek zespołu Inżyniera Kontraktu przeprowadzi analizę Modułu drogowego dla projektu RIIP wraz z organizacją warsztatów oraz opracowaniem koncepcji.

Całkowita wartość projektu RIIP: 55 876 791,40 zł
Dofinansowanie z UE : 47 495 272,68 zł

KLIENCI